Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD

Projekto vykdytojas: Lietuvos liaudies buities muziejus
Projekto pavadinimas: Keliaujantis Aristavėlės dvaras – KAD
Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-011

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: 236 773,17  Eur (158 993,18 Eur - Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 28 057,62 Eur - bendrojo finansavimo lėšos; 49 722,37 Eur – nuosavos lėšos).
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. liepos 7 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. liepos 7 d. – 2023 m. liepos 7 d.Projekto tikslas – aukštos meninės vertės mobilių kultūros paslaugų stiprinimas per bendradarbiavimą kultūros srityje, pasitelkiant inovatyvias technologijas bei gerąją praktiką. Per mobilius kultūrinius renginius bus siekiama įtraukti socialiai jautrias grupes bei socialinę atskirtį patiriančias bendruomenes, ypatingai koncentruojantis į vaikus ir jaunimą.
 
Projekto įgyvendinimo metu, pasitelkiant vertingą XVIII a. medinės architektūros pavyzdį - Lietuvos liaudies buities muziejaus Aristavėlės dvarą ir jo polichrominius tyrimus bus sukuriama aukštos meninės vertės paslauga – interaktyvus ,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras“. Keliaujantis Aristavėlės dvaras tai palapinė - kupolas, kuris savyje talpins įrenginius bei interaktyvias priemones, kurios leis lankytojui pasijusti lyg būtų tikrame dvare tam tikrame laikmetyje.
Siekiama sukurti produktą, kuris būtų lengvai transportuojamas ir perkeliams visos Lietuvos mastu ir būtų prieinamas visiems gyventojams nepriklausomai nuo jų finansinių, keliavimo galimybių ir būtų suprantamas įvairaus amžiaus ar išsilavinimo gyventojams. Jame per skirtingus pojūčius (lytėjimą, klausą, uoslę, skonį, regą) bus pristatyta tiek šio konkretaus dvaro, tiek apskritai Lietuvos dvarų kultūra, išvežant šią kultūrinę paslaugą į 10 Lietuvos regionų ir 2 Norvegijos lietuvių bendruomenes.
 
Projekto metu planuojama:
  • Sukurti interaktyvią aukštos meninės vertės paslaugą – ,,Keliaujantis Aristavėlės dvaras“ bei ją pristatyti dešimtyje Lietuvos regionų bei dviejose Norvegijos lietuvių bendruomenėse. Keliaujančio Aristavėlės dvaro renginių metu organizuoti kultūrinius mokymus, kultūrines ekskursijas vaikams, kultūrines edukacijas suaugusiems. Planuojama, jog mobilių renginių metu keliaujantį Aristavėlės dvarą Lietuvos regionuose aplankys ir organizuojamuose renginiuose dalyvaus apie 2900 asmenų, o Norvegijos Karalystėje – per 300 asmenų.
  • Surengti dvi praktines dirbtuves-stovyklas vaikams ir jaunimui, iš kurių viena būtų skirta vaikams/jaunimui iš nepalankių aplinkų, o antroji – gabiems moksleiviams, kurie stokoja finansinių galimybių dalyvauti stovyklose. Stovyklų renginių metu bus organizuojami praktiniai dailės užsiėmimai, teorinės paskaitos, vyks kultūros paveldo, polichromijos technikos paskaitos bei praktiniai užsiėmimai, spalvų terapija. Dirbtuvių metu sukurti dirbiniai bus eksponuojami Keliaujančio Aristavėlės dvaro renginiuose Lietuvos regionuose.  Planuojama, jog dirbtuvėse-stovyklose dalyvaus 60 asmenų.
  • Sukurti Keliaujančio Aristavėlės dvaro kultūros paso programą, kuri suteiks galimybę pamatyti, patyrinėti, suprasti ir įsiminti pristatomą Lietuvos istorinį, kultūrinį paveldą.
  • Siekiant tinkamai atkurti ir išsaugoti ateities kartoms didelę meninę vertę turinčią Aristavėlės dvaro polichromiją, suteikti jai mobilumą, bus organizuojamos polichrominės dvaro tapybos dirbtuvės, kuriose dalyvaus 36 dalyviai.
  • Organizuoti mokymus tokiomis temomis, kaip kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių, regionų dialogo skatinimas; turizmo skatinimas ir kultūros vadyba; kultūros paveldo išsaugojimas ir panaudojimas bendruomenės poreikiams, kuriuose dalyvaus 40 kultūros darbuotojų.
 
Projekto tikslinė grupė – kultūros atskirtyje esančios bendruomenės, vaikai ir jaunimas iki 29 metų.


Media galerijos

Bendraukime