Working together for green, competitive and inclusive Europe

Teisingumas ir vidaus reikalai

Teisingumas ir vidaus reikalai

Įgyvendindant programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“ Lietuvoje stiprinama teisinė valstybė. Per artimiausius metus įvairiomis programos priemonėmis bus:

 • didinamas Lietuvos teismų sistemos ir prokuratūros efektyvumas, 
 • tobulinama bausmių vykdymo sistema,
 • smurto šeimoje ar lyties pagrindu atvejais užtikrinama prevencija bei stiprinama reagavimo sistema,
 • tobulinami policijos gebėjimai kovoje su nusikalstamumu.
 
Programos pavadinimas Teisingumas ir vidaus reikalai
Kodas LT06
Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta 40 442 353 Eur, iš jų:
26 376 000 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos  
8 000 000 Eur EEE finansinio mechanizmo lėšos
6 066 353 Eur bendrojo finansavimo lėšos 
Programos sutarties pasirašymo terminas 2020 m. vasario 11 d.
Programos įgyvendinimo terminai Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas - 2024 m. balandžio 30 d. 
Programos pabaiga - 2024 m. gruodžio 31 d. 
Programos partneriai  Norvegijos teisingumo ir viešojo saugumo ministerija
 Norvegijos pataisos tarnybos direktoratu
 Norvegijos teismų administracija
 Nacionaliniu policijos direktoratu
 Europos taryba
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
 Nacionaline teismų administracija
 Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra


TIKSLINĖ GRUPĖ:

 
 • Teismų sistemos darbuotojai (teisėjai, teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai);
 • Lietuvos Respublikos prokuratūros darbuotojai;
 • Bausmių vykdymo sistemos, probacijos darbuotojai;
 • Ikiteisminio tyrimo pareigūnai, bendruomenių pareigūnai;
 • Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Lietuvos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos padalinių pareigūnai;
 • Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kriminalistinius tyrimus atliekantys specialistai;
 • Nuteistieji;
 • NVO atstovai.
 

Įgyvendinti 6 Dvišalių santykių stiprinimo projektai, kurių finansavimui skirta 21 882,62 EUR


Išsamius projektinių veiklų aprašymus skaitykite čia (.pdf)


 

Kontaktai

Sandra Trinkūnienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus vyresnioji projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

+370 636 50667

s.trinkuniene@cpva.lt

Bendraukime