Working together for green, competitive and inclusive Europe

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Apie Programą
Programa siekia prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo. Skatinanamas Lietuvos įmonių (ypač MVĮ) konkurencingumas ir dvišalis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių Žalios pramonės inovacijų ir IRT srityse.

Kam skiramos investicijos?
Siekiant pereiti prie darnios ekonomikos modelio, investicijos Žalios pramonės inovacijų srityje skiriamos projektams, kurių tikslas naujų aplinkai palankių, bio-grįstų produktų ar technologijų kūrimas ir komercializavimas arba rinkoje egzistuojančių inovatyvių technologijų, skatinančių gamtos išteklių tausojimą ir mažinančias neigiamą poveikį aplinkai, diegimas.

Lietuvos IT sektorius yra didžiausias Baltijos šalyse ir yra imliausias investicijoms. Programos įgyvendinimas yra nukreiptas į IT sektoriaus potencialo panaudojimą skiriant investicijas į inovatyvių IT sprendimų, produktų ir technologijų, pritaikomų įvairiuose pramonės sektoriuose, kūrimą.

2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo tikslas – mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos ekonominėje erdvėje bei stiprinti dvišalius santykius tarp Europos laisvos prekybos asociacijos šalių narių ir 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Projektų įgyvendinimas su partneriais yra privalumas. Partnerių gali būti bet kuri Lietuvos ar Norvegijos įmonė: pvz., mokslo ar studijų institucija, asociacija, viešoji įstaiga ir pan. Partnerystė su Norvegijos įmonėmis – papildomai skatinama.

Siekiant kelti Lietuvos įmonių gebėjimus parduodant inovacijas, Programos lėšomis bus investuojama į verslo įgūdžių stiprinimą.

Veiklų rezultatas būtų matuojamas sukurtų, komercializuotų ar įdiegtų inovatyvių produktų ar technologijų skaičiumi, išaugusiomis apyvartos ir pelno apimtimis, naujai sukurtų darbo vietų skaičiumi. Žalios pramonės inovacijų srities projektai prisidės prie energijos vartojimo kiekio ir CO2 lygio sumažėjimo.

Daugiau informacijos apie partnerystę galima rasti programos partnerio Innovation Norway puslapyje bei jų partnerių duomenų bazėje, taip pat Žaliųjų technologijų platformoje The Explorer partnerių paieškai Norvegijoje.

Kontaktai

Ina Sinkevičiūtė

(Inovacijų agentūra)

Programos valdymas (Inovacijų agentūra)

+370 604 77086

i.sinkeviciute@inovacijuagentura.lt

Beata Mažul

(Inovacijų agentūra)

Projektų valdymas | Dvišalių veiklų koordinavimas (Inovacijų agentūra)

+370 604 78935

b.mazul@inovacijuagentura.lt

Kornelija Žukovskienė

(Inovacijų agentūra)

Projektų finansininkė (Inovacijų agentūra)

+370 604 91147

k.zukovskiene@inovacijuagentura.lt

Bendraukime