D.U.K.

Sveikata

Kolegijos išsilavinimas, jei jis įgytas po 2000 m., yra tinkamas, nes nuo šių metų kolegijoje įgytas išsilavinimas yra prilyginamas bakalauro kvalifikaciniam laipsniui.


2021 06 03 10:00


Sveikata

Numatyti 5 dienų mokymai Kaune, 2 savaitės savarankiško ruošimosi namuose ir vėl 5 dienų mokymai Kaune. Atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto planuojamus mokymus projekto biudžete nusimatykite 2 komandiruotes po 5 dienas į Kauną. Primename, kad nakvynė bus užtikrinta iš LSMU pusės, jums reikia planuotis tik kelionę ir dienpinigius.

2021 06 03 09:59


Sveikata

Taip, automobilio kaina biudžete turi būti pagrįsta. Kvietimo gairėse yra numatyta maksimali suma automobilio pirkimui, kuri bus finansuojama programos lėšomis, tačiau tai nereiškia, kad automobilis privalo tiek ir kainuoti. CPVA atliko  jei pareiškėjas vadovausis šiuo tyrimu ir į biudžetą trauks 14 502 eurus, tuomet jokio papildomo rinkos tyrimo atlikti nereikės. Tačiau jei pareiškėjas nuspręs į biudžetą įtraukti didesnę sumą nei numatyta atliktame rinkos tyrime, tuomet turės būti pagrįsta kodėl pasirinktas brangesnis automobilis.


2021 06 03 09:57


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Informacinis video „Tinkamų finansuoti išlaidų ir finansavimo reikalavimai” atsakys į visus rūpimus klausimus apie projekto finansavimą bei išlaidas.


2021 01 13 12:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Informacinis video Remiamos veiklos apie veiklas, kurių projektams būtų teikiamos investicijos.


2021 01 13 11:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Informacinis video Tinkami pareiškėjai ir partneriai padėsiantis atsakyti į klausimus ar esate tinkamas pareiškėjas arba partneris.


2021 01 13 10:00


Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

 Informacinis video Bendra informacija pareiškėjams skirtas susipažinti su reikalinga informacija prieš teikiant paraiškas.
 


2021 01 13 09:00


Sveikata

Partnerystė projektuose nėra privaloma, vadinasi projekto paraišką galite teikti be partnerių. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad už partnerystę su valstybių donorių organizacijomis  Naudos ir kokybės vertinimo metu (Gairių 5 priedas) yra skiriami papildomi balai.


2020 11 19 15:57


Sveikata

CPVA atkreipia pareiškėjų dėmesį, kad partnerių paieška vykdoma pačių projektus planuojančių organizacijų atstovų iniciatyva.
Norintiems susirasti projekto partnerį iš Norvegijos Karalystės, rekomenduojame kreiptis į programos partnerių atstovus - Norvegijos nacionalinį visuomenės sveikatos institutą. Kreipiantis dėl projektų partnerio paieškos reikėtų aiškiai suformuluoti savo planuojamo projekto idėją bei siekiamus rezultatus, nurodyti kriterijus pageidaujamam partneriui.
Kontaktiniai asmenys, kurie įvertinę užklausą galės Jus nukreipti į efektyviai partnerystei tinkančias organizacija Norvegijoje:
 
 
Programos partneriai neįsipareigoja padėti užmegzti kontaktus su pareiškėjui reikalingomis organizacijomis, tačiau turėdami galimybę, pasidalins naudingais kontaktais. 


2020 11 19 15:52


Sveikata

Atkreipiame dėmesį, kad pagal kvietimą finansuojamos veiklos nurodytos Gairių 7 punkte, o 7.1. papunktis nurodo, kad finansavimas teikiamas metodikų diegimui ir taikymui projekto įgyvendinimo metu. Atsižvelgiant į šį Gairių papunktį, metodikos kūrimo veiklos ir išlaidos nėra tinkamos ir negali būti finansuojamos.


2020 11 19 15:50


Bendraukime