Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Keliaujantis muziejus: pažink save per meną

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga MO muziejus
 
Projekto pavadinimas: Keliaujantis muziejus: pažink save per meną
Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-026
 
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 197 564,37  eurų, iš kurių iki 167 929,71 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 29 634,66  eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
 
Sutarties pasirašymo data: 2021 m. birželio 14 d.Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. birželio 14 d. - 2023 m. birželio 14 d.
 
 
Projekto tikslas:
Projektas "Keliaujantis muziejus" - tai tarptautinė menininkų ir meno ekspertų komanda, kuri siūlo unikalią galimybę  - pažinti šiuolaikinį meną apsilankius interaktyvioje parodoje savo regione. 
MO muziejus Lietuvoje išsiskiria savo unikalumu, teikiamų paslaugų kokybe, gausiu lankomumu, kūrybišku požiūriu į šiuolaikinio meno pristatymą.
Islandijos Reikjaviko meno muziejus yra aukštos meno vertės darbų reprezentavimo, o taip pat jaunų talentų susitelkimo vieta, turinti unikalią kultūrinio švietimo ir modernaus meno pristatymo vaikams metodiką. "Kasdienybės muziejus" - Islandijoje įkurtas jautrumu ir socialine įtrauktimi išsiskiriantis muziejus, kuris į savo kultūrines veiklas sėkmingai integruoja asmenis su specialiaisiais poreikiais, adaptuoja meno edukacijos programas pagal asmens gebėjimus ir galimybes.
Šių trijų muziejų simbiozė kartu numato sistemiškai gerinti modernaus meno ir kultūros produktų bei paslaugų prieinamumą Lietuvos gyventojams, mažinti kultūrinę atskirtį Lietuvos rgionuose, sudaryti sąlygas kiekvienam Lietuvos gyventojui pažinti, suprasti šiuolaikinį meną, gauti aukščiausios kokybės meno edukacijos paslaugas arčiau savo gyvenamos teritorijos.
Planuojama organizuoti veiklas Lietuvos kaimuose, rajonuose ir miestuose (Molėtų r., Šalčininkų r, Antalieptės k., Biržų r., Šilutės r., Akmenės r., Druskininkuose, Marijampolėje). Projekto dalyviai - vaikai ir jaunimas iki 29 metų, o taip pat šeimos, bendruomenės nariai. Projekte numatoma bendradarbiauti su vietos kultūros ir meno institucijomis, švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Projekto rezultatai sietini su geresne kaimo vietovių ir miestų komunikacija, šiuolaikinio meno auditorijos plėtra bei meno pažinimu per inovacijas. Remiantis MO muziejaus ir partnerių patirtimi, šiuolaikinis menas, kai jis pateikiamas suprantama kalba, bet netradicine forma, gali turėti teigiamos įtakos tiek vaikams, tiek jaunimui, kadangi per meną žmogus atranda savo identitetą, geriau supranta save. Užmegsta partnerystė su Islandijos muziejais, tikimąsi, bus ilgalaikė ir vaisinga.
 
Tikslinė grupė:


Media galerijos

Bendraukime