Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione

Projekto vykdytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione
Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-005
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: 177 738,46 Eur (128 416,04 Eur - Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos;  22 661,65 Eur - bendrojo finansavimo lėšos; 26 660,77 Eur – nuosavos lėšos).
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. gegužės 25  d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. gegužės 25 d. – 2023 m. sausio 25 d. 
 
 
 
Projekto tikslas – pagerinti profesionalių kultūros produktų ir paslaugų sklaidą Panevėžio regione bei užtikrinti lygiavertį prieinamumą; skatinti suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose bei plėsti Panevėžio regiono kultūros organizacijų bendradarbiavimo ribas.
 
 
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centru-dailės galerija ir Voss kultūros mokykla iš Norvegijos. Įtraukiomis šio tarptautinio projekto veiklomis bei dalyvaujamuoju mokymusi Panevėžio rajono savivaldybė žengia žingsnį, siekdama pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą bei kokybę ir stiprinti kultūrinį švietimą Panevėžio regione. Norvegiškasis Voss modelis – pirmoji tokio pobūdžio programa Skandinavijoje, visapusiškai ugdanti muzikinių kolektyvų vadovus jų vietos kolektyvų ir ansamblių aplinkoje. Tikimasi, jog prasmingas dvišalis bendradarbiavimas padės sumažinti socialinius ir ekonominius skirtumus, bendras darbas atneš sėkmę stiprinant institucinius ir žmogiškuosius gebėjimus, didinant socialinę įtrauktį bei per kultūrines veiklas gaivinant vietos bendruomenes.
 
 
Projekto metu planuojama:
  • taikant Voss modelį, lavinti muzikinių kolektyvų vadovus darbui visais lygiais, t. y. apmokyti esamus (I mentorystės etapas) ir būsimus (II mentorystės etapas) orkestrų, kapelų, chorų, vokalinės muzikos kolektyvų, folkloro ansamblių ir grupių vadovus. Per individualias pamokas Voss modelis suteiks galimybę jauniesiems vadovams įgyti profesionalios praktinės patirties su įvairiais kolektyvais drauge stiprinant glaudų ryšį su vietos muzikiniu gyvenimu. Šiuo modeliu bus keliamas esamų kolektyvų vadovų lygis ir atrandami nauji, ambicingi talentai vadovavimo muzikiniam kolektyvui srityje: esamiems kolektyvų vadovams suteikiami įgūdžiai, kaip mokyti jaunus, būsimus kolektyvų vadovus, – tokiu būdu bus kuriamas kvalifikuotų mokytojų tinklas, galintis mokyti naujos kartos muzikinių kolektyvų vadovus;
  • I ir II mentorystės etapo metu sukurti dvi aukšto lygio koncertines programas ir jas pristatyti plačiajai visuomenei vietos, savivaldybės ir apskrities lygmeniu. Iš viso bus suorganizuoti 5 koncertai, 2 vietos lygmeniu (seniūnijose), du – savivaldybės lygmeniu ir vienas – apskrities.
 
Tikslinė grupė: Panevėžio rajono visuomenė; esamų muzikinių kolektyvų vadovai; būsimi muzikinių kolektyvų vadovai iki 29 m. amžiaus
Projekto partneriai: Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija ir partneris iš Norvegijos - Voss Kulturskule.

 
 


Media galerijos

Bendraukime