Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione

Projekto vykdytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: Voss modelio integravimas kultūros prieinamumo plėtojimui ir kultūrinio švietimo stiprinimui Panevėžio regione
Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-005
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: 177 738,46 Eur (128 416,04 Eur Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos;  22 661,65 Eur bendrojo finansavimo lėšos; 26 660,77 Eur – nuosavos lėšos).
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. gegužės 25  d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. gegužės 25 d. – 2023 m. sausio 25 d. 
Projekto būsena: baigtas įgyvendinti
 
Projekto tikslas – pagerinti profesionalių kultūros produktų ir paslaugų sklaidą Panevėžio regione bei užtikrinti lygiavertį prieinamumą; skatinti suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose bei plėsti Panevėžio regiono kultūros organizacijų bendradarbiavimo ribas.
 
Projektas įgyvendintas kartu su partneriais – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centru-dailės galerija ir Voss kultūros mokykla iš Norvegijos. Įtraukiomis šio tarptautinio projekto veiklomis bei dalyvaujamuoju mokymusi Panevėžio rajono savivaldybė žengė žingsnį, siekdama pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą bei kokybę ir stiprinti kultūrinį švietimą Panevėžio regione. Norvegiškasis Voss modelis – pirmoji tokio pobūdžio programa Skandinavijoje, visapusiškai ugdanti muzikinių kolektyvų vadovus jų vietos kolektyvų ir ansamblių aplinkoje. Prasmingas dvišalis bendradarbiavimas prisideda prie socialinių ir ekonominių skirtumų sumažinimo, institucinių ir žmogiškųjų gebėjimų stiprinimo, socialinės įtraukties didinimo bei vietos bendruomenių gaivinimo per kultūrines veiklas.
 
Projekto metu:
  • taikant Voss modelį, ugdyti muzikinių kolektyvų vadovai darbui visais lygiais, t. y. apmokyti esami (I mentorystės etapas) ir būsimi (II mentorystės etapas) orkestrų, kapelų, chorų, vokalinės muzikos kolektyvų, folkloro ansamblių ir grupių vadovai. Per individualias pamokas Voss modelis suteikė galimybę jauniesiems vadovams įgyti profesionalios praktinės patirties su įvairiais kolektyvais drauge stiprinant glaudų ryšį su vietos muzikiniu gyvenimu. Šiuo modeliu keliamas esamų kolektyvų vadovų lygis ir atrandami nauji, ambicingi talentai vadovavimo muzikiniam kolektyvui srityje: esamiems kolektyvų vadovams suteikiami įgūdžiai, kaip mokyti jaunus, būsimus kolektyvų vadovus, – tokiu būdu kuriamas kvalifikuotų mokytojų tinklas, galintis mokyti naujos kartos muzikinių kolektyvų vadovus;
  • I ir II mentorystės etapo metu sukurtos dvi aukšto lygio koncertinės programos ir jos pristatytos plačiajai visuomenei vietos, savivaldybės ir apskrities lygmeniu. Iš viso suorganizuoti 5 koncertai, 2 vietos lygmeniu (seniūnijose), du – savivaldybės lygmeniu ir vienas – apskrities.
Daugiau apie projekto rezultatus
Projekto videomedžiaga

 
Tikslinė grupė: Panevėžio rajono visuomenė; esamų muzikinių kolektyvų vadovai; būsimi muzikinių kolektyvų vadovai iki 29 m. amžiaus
Projekto partneriai: Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerija ir partneris iš Norvegijos - Voss Kulturskule.


Media galerijos

Bendraukime