Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

„Menų gaudyklė“. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“
 
Projekto pavadinimas: „Menų gaudyklė“. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione
 
Projekto kodas: LT04-1-KM-K01-036
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 174 242,50 Eur (133 295,51 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos ir 23 522,74 Eur - bendrojo finansavimo lėšos, 17 424,25 Eur - nuosavos lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. birželio 15 d. 
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. birželio 15 d. – 2023 m. birželio 15 d.
 
 
Projektu siekiama pagerinti kokybiškos kultūrinės produkcijos, meno, kultūrinių veiklų bei paslaugų prieinamumą penkiose Ežerų krašto regiono savivaldybėse: Ignalinos, Zarasų, Utenos ir Švenčionių rajonų bei Visagino.
 
 
Projekto tikslas - bendradarbiaujant su partneriais Islandijoje ir pasitelkiant projekte įgytas žinias, kompetencijas bei gerąsias patirtis, projekto metu įsteigti 5 tarptautines menininkų rezidencijas Ežerų krašte ir jose sukurti bei pristatyti visuomenei 32 kūrybinius produktus (skulptūros, tapybos, keramikos, cirko). Taip didinant profesionalių kultūros produktų prieinamumą, sukuriant bendradarbiavimo tinklą tarp Ežerų krašto ir Islandijos kūrybinių rezidencijų, atveriant perspektyvas įvairioms tarptautinėms kultūrinėms rezidavimo veikloms ateityje.
 
Projekto metu planuojama: 
    • organizuoti Ežerų krašto savivaldybių atstovams Islandijos partnerių gerosios patirties pasidalinimą, kurio metu bus skaitomi pranešimai apie rezidencijų plėtrą nutolusiose vietovėse, bendradarbiavimą su vietos valdžia, verslais ir bendruomene, bei kitomis temomis. Taip pat bus supažindinta su praktiniais pavyzdžiais apie vykdomą rezidencijų veiklą Islandijoje;
    • įkurti 5 kūrybines rezidencijas Ežerų krašte ir jas įveiklinti: surengti profesionalių menininkų kūrybines dirbtuves, organizuoti kūrėjų darbų pristatymo ir kitus kultūrinius bei švietėjiškus renginius, edukacijas visuomenei, atvirų durų dienas moksleiviams;
    • sukurti ir plėtoti tarptautinį, tarpinstitucinį, tarpsektorinį bendradarbiavimo tinklą tarp kultūros įstaigų, kultūros politikos institucijų, savivaldos atstovų, verslo, inovacijų skatinimo įstaigų Lietuvoje ir Islandijoje.
 
 
Laukiami projekto rezultatai:
Penkiose Ežerų krašto regiono savivaldybėse (Ignalinos, Zarasų, Utenos ir Švenčionių rajonų bei Visagino) bus sukurti ir visuomenei pristatyti 32 kultūriniai produktai (5 ilgalaikės skulptūros Ignalinoje, 20 tapybos darbų Dusetose, 6 keramikos darbų Leliūnuose, cirko spektaklis Visagine), įveiklinant projekto metu sukurtą įrankį – 5 atviras visuomenei tarptautinių kūrybinių rezidencijų erdves. Projekto rezultatai bus ilgalaikiai bei tęstiniai, nes ir pasibaigus projekto įgyvendinimui, toliau  bus plėtojama rezidencijų veikla - pasitelkiant profesionalių kūrėjų potencialą, mainais už galimybę reziduoti ir kurti suteikiamose erdvėse, bus siekiama pritaikyti kuriamus produktus regionui pagal poreikį, pvz., aplinkos dizainą ar erdvių interjerą.
 
 
Tikslinė grupė: Lietuvos ir Islandijos kultūros darbuotojai, profesionalūs įvairių meno sričių kūrėjai, vietos bendruomenės nariai, edukacinių ir kitų kultūrinių bei švietėjiškų veiklų dalyviai ir žiūrovai, savivaldos institucijų atstovai, turistai.
Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriais: Simbahollin ehf. (Islandija), Ignalinos krašto muziejumi, Visagino kultūros centru, Utenos kraštotyros muziejumi, Kultūros centru Dusetų dailės galerija, VšĮ „Kuri veikia“.
 
 


Media galerijos

Bendraukime