Working together for green, competitive and inclusive Europe

Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas

Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Projekto pavadinimas: Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas
Projekto kodas: LT06-3-VRM-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 3 588 815,16 Eur (3 050 493,29 Eur – Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 538 321,87 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. liepos 9 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos  9 d. – 2024 m. balandžio 30 d.
 
Kodėl šio projekto reikia?

Sm
urto artimoje aplinkoje problema išlieka opi: policijos duomenimis, 2017 m. buvo užregistruota 47,9 tūkst. pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. 2018 m. pastebimas smurto artimoje aplinkoje įvykių sumažėjimas (41,5 tūkst.), tačiau 2019 m. šio tipo iškvietimų identifikuota ženkliai daugiau – 53 tūkst.
Projekto poreikį sąlygoja šios priežastys: teisėsaugos grandinės atstovų įgūdžių ir kompetencijų stoka organizuojant smurto artimoje aplinkoje prevenciją, reaguojant į smurto artimoje aplinkoje įvykius bei atliekant smurto artimoje aplinkoje ikiteisminį tyrimą.
Projekto tikslas – tobulinti smurto artimoje aplinkoje prevencinę politiką teismuose ir teisėsaugos institucijose, stiprinti kompetencijas ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant veiksmingo funkcijų pasidalijimo bei siekiant užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje.


Projekto metu planuojama:
  • parengti teisinio reguliavimo smurto artimoje aplinkoje studiją;
  • parengti praktinį vadovą pareigūnams, teisėjams, prokurorams dėl efektyvaus įrodymų rinkimo ir vieningo jų vertinimo;
  • organizuoti teisingumo grandinės dalyvių ir NVO atstovų mokymus, taip pat specializuotus mokymus policijos pareigūnams, reaguojantiems į smurto artimoje aplinkoje iškvietimus, bendruomenių pareigūnams ir prokurorams;
  • organizuoti dirbtuves smurto artimoje aplinkoje temomis Lietuvoje ir Norvegijoje;
  • organizuoti susitikimus su vietos bendruomenėmis, siekiant supažindinti su smurto artimoje aplinkoje fenomenu ir mažinti smurto artimoje aplinkoje bei lyties pagrindu nusikaltimų latentiškumą;
  • organizuoti tarpinstitucinius susitikimus, susitikimus su kitais teminiais bendradarbiavimo tinklais ir savivaldos atstovais, siekiant stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  • sukurti IT įrankį, leidžiantį identifikuoti didžiausią riziką pakartotinai dalyvauti smurto artimoje aplinkoje įvykyje turinčius asmenis ir užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir aukų apsaugą; 
  • įsigyti nešiojamus vaizdo registratorius (kūno kameras), kurie leistų išsamiau fiksuoti smurto artimoje aplinkoje įvykio aplinkybes.
Laukiamas projekto rezultatas – patobulinta prevencijos, reagavimo sistema ir ikiteisminio proceso vykdymo kokybė.

Projekto tikslinė grupė: teisingumo grandinės sistemos atstovai, NVO atstovai, visuomenės nariai, taip pat smurto artimoje aplinkoje aukos.
Projektas įgyvendinamas kartu su Norvegijos partneriu (Oslo policijos nuovada) bei Lietuvos partneriais (Generaline prokuratūra ir Nacionaline teismų administracija). Oslo policijos nuovada dalyvaus projekte organizuojamose dirbtuvėse ir pasidalins žiniomis bei gerąja Norvegijos praktika smurto artimoje aplinkoje srityje. Generalinės prokuratūros ir Nacionalinės teismų administracijos įtraukimas į projektą užtikrins sinergiją tarp teisingumo vykdymo grandinės institucijų smurto artimoje aplinkoje srityje.

Daugiau apie projektą: www.norwaygrants.policija.lt


Media galerijos

Bendraukime