Working together for green, competitive and inclusive Europe

Projektai

Sveikas ir išmanus jaunimas

Projekto vykdytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto pavadinimas: Sveikas ir išmanus jaunimas
Projekto kodas: LT03-1-SAM-K01-010
Projekto tinkamų išlaidų suma: 255 887,17 Eur (217 504,09 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 38 383,08 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)

Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. kovo 15 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. kovo 15 d. - 2023 m. kovo 15 d.

Projekto tikslas - projektas "Sveikas ir išmanus jaunimas" skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Kaišiadorių, Rokiškio ir Panevėžio rajonuose.  Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau, kaip 1800 jaunuolių. Įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 JPSPP teikimo algoritmai, kurie įgalins paslaugų jaunimui teikimo mechanizmus psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse. Projekto metu bus užtikrintas tinkamas, kokybiškas ir savalaikis šių paslaugų teikimas jaunimui.
Projekto metu įdiegtas ir išplėtotas JPSPP modelis padės ne tik greičiau ir efektyviau spręsti jaunimo sveikatos problemas, bet ir įvertinti, kokių paslaugų savivaldybėse trūksta, ar teikiamos paslaugos yra lengvai prieinamos jaunimui, t.y. sukurti, adaptuoti ir išplėtoti jaunimo sveikatos problemų sprendimo algoritmai galės būti naudojami ir kaip instrumentai, padedantys atlikti jaunimo sveikatos strategijos formavimą ir tuo pačiu padės sumažinti sveikatos skirtumus tarp Lietuvos rajonų (bei regionų).

Tikslinė grupė: Jaunimas (14–29 m.)

Projekto partneriai: Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasMedia galerijos

Bendraukime