Working together for green, competitive and inclusive Europe

Didėja probacijos specialistų mobilumas – įsigyti nauji tarnybiniai automobiliai

Probacijos tarnybos specialistai aprūpinti naujais automobiliais. Transporto priemonės bus naudojamos vykstant į Pravieniškių 1-ąjį ir Vilniaus kalėjimus bei į Tauragės pusiaukelės namus, skelbia Probacijos tarnyba.

Nauji tarnybiniai automobiliai įsigyti, įgyvendinant projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“. Projekto vykdytojų mobilumas nuo pirmųjų darbo dienų vis svarbesnis – naujos probacijos veiklos kalėjimuose, pusiaukelės namuose reikalauja nemažų resursų, nes reikia spręsti nuteistųjų socialines problemas (įdarbinimo, sveikatos priežiūros, susitikimų su bendruomenėmis, bendravimo su šeimos nariais, pas kuriuos po atliktos bausmės sugrįš prižiūrimieji).
 
Lietuvos probacijos tarnyboje auga naujų darbo vietų, techninių sprendimų poreikis, o darbinė specialistų kasdienybė tampa vis įvairesnė. Automobiliai, kompiuteriai, telefonai ir kitos priemonės padeda siekti ambicingų Lietuvos probacijos tarnybos tikslų – užtikrinti veiksmingą prižiūrimų asmenų resocializaciją ir mažinti jų pakartotinį nusikalstamumą. Įgyvendinant projektą, bendradarbiaujama su Lietuvos kalėjimų tarnyba ir diegiami nauji probacijos veiklos modeliai.
 
Pravieniškių 1-ajame ir Vilniaus kalėjimuose dirba socialiniai darbuotojai, mediatoriai bei elektroninio stebėjimo specialistai, kurie edukuoja būsimus tarnybos klientus apie elektroninio stebėjimo priemones, mediacijos naudą bei sprendžia jų socialines problemas, kad suklydę asmenys galėtų kaip įmanoma greičiau ir paprasčiau integruotis į visuomenę.
 
Kita svarbi naujovė, kurią, įgyvendindama minėtą projektą, diegia Probacijos tarnyba, yra Probacijos tarnybos socialinių darbuotojų veiklos Tauragės pusiaukelės namuose. Čia trys vyriausiosios specialistės (kartu su Kalėjimų tarnybos pareigūnais) padeda nusikaltusiems asmenims žengti paskutinį žingsnį į laisvę, pas artimuosius ir prieš kurį laiką paliktas bendruomenes. Nors uždavinys nėra lengvas, visgi tai jau yra septintieji pusiaukelės namai Lietuvoje, tik tuo pačiu jie ir pirmieji, kuriuose resocializaciją užtikrina dabar jau naujais automobiliais besinaudosiantys Lietuvos probacijos tarnybos specialistai.

Projektas „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ finansuojamas 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis. Iš viso iš šio finansinio mechanizmo projektui skiriama 16,17 mln. eurų. Projekto įgyvendinimą prižiūri Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA). 
 

Media galerijos

Bendraukime