Naujienos

Daugiau laiko paraiškų teikimui

Dėl Lietuvoje ir pasaulyje besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir susidariusios neeilinės situacijos, Centrinė projektų valdymo agentūra pratęsia 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Kultūra“ paskelbtų kvietimų galiojimo laiką.
 
Kvietimo „ “ paraiškų pateikimo terminas tęsiamas iki 2020 m. spalio 30 dienos 16:00 Lietuvos laiku.
 
Norėdami gauti finansavimą pareiškėjai per Duomenų mainų svetainėje turi užpildyti nustatytos formos paraišką –
Šiuo kvietimu siekiame gerinti kultūrinės, meninės ir kūrybinės veiklos prieinamumą, skatinant auditorijos plėtrą regioniniu ir vietos lygmeniu bei vietos bendruomenių įgalinimą per kultūrines veiklas.
 
Išsami kvietimo informacija ir paraiškų teikimui aktualūs dokumentai skelbiami adresu 

Atkreipiame dėmesį, kad pratęstas ir dvišalio bendradarbiavimo fondo kvietimas teikti paraiškas kompensuoti kelionių išlaidasParaiškų laukiame iki 2020 m. spalio 9 dienos. 

Šio fondo lėšomis gali būti kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Kultūros programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką. Tai nuolatinis kvietimas, tačiau jo terminas pasibaigs, kai bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos. Paraišką kelionės išlaidų kompensavimui kiekvieno atviro kvietimo atveju turėtumėte pateikti ne vėliau, kaip likus trims savaitėms iki to atviro kvietimo galiojimo termino pabaigos.
 
 

Media galerijos

Bendraukime