Naujienos

Baltijos mokslinių tyrimų programos konkursui gautos 79 paraiškos

Lietuvos mokslo tarybos skelbtam Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursui gautos 79 paraiškos (sąrašas) iš 19 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Jų partneriais vykdyti Lietuvos mokslininkų vadovaujamus mokslo projektus yra 24 institucijos iš Latvijos, 14 Estijos, 34 Norvegijos, 6 Islandijos, 1 Lichtenšteino.

Visų konkursui pateiktų paraiškų vertė – beveik 75 mln. eurų, vidutinė vieno projekto vertė – 0,95 mln. eurų.

Administracinę patikrą atitikusios paraiškos bus perduotos ekspertiniam vertinimui, jas vertins tarptautiniai ekspertai. Programos komitetas pritars dėl projektų finansavimo š. m. IV ketvirtį. Numatoma bendrų tarptautinių projektų pradžia – 2021 m. sausio mėn.

Šio konkurso mokslo projektams bus skirta iki 10 mln. eurų. Vieno projekto biudžetas gali siekti iki 1 mln. eurų.

Baltijos mokslinių tyrimų programa vykdoma pirmąkart Baltijos šalims koordinuotai skelbiant kvietimus teikti paraiškas bei taip konkursų būdu atrenkant geriausius bendrus tarptautinius mokslinių tyrimų projektus, kurie bus finansuojami iš Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų.  Šia programa siekiama stiprinti tvarią partnerystę tarp Baltijos ir donorų šalių mokslinių tyrimų srityje, tobulinti gebėjimus ir kompetencijas bei sudaryti naujas galimybes būsimiems bendriems mokslinių tyrimų projektams Europos Sąjungoje ir regione. Svarbus programos siekis – pristatyti Baltijos šalių regioninę pridėtinę vertę, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ir į projektus įtraukti jaunąją tyrėjų ir mokslininkų kartą -- doktorantus bei podoktorantūros stažuotojus.
 

Media galerijos

Bendraukime