Naujienos

Lietuvos mokslininkai vadovaus bendriems Baltijos regiono moksliniams tyrimams

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą Lietuvos mokslininkams atlikti mokslinius tyrimus su partneriais iš Latvijos, Estijos, Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.
 
Naujas bendradarbiavimo galimybes Lietuvos mokslininkams suteikė Baltijos mokslinių tyrimų programa. Pagal ją yra numatyta paskelbti po vieną konkursą kiekvienoje Baltijos šalyje. Pirmasis konkursas buvo skelbtas Estijoje ir sulaukė didelio susidomėjimo. Pateikta 130 paraiškų, iš jų 107-iose partneriais buvo Lietuvos mokslininkai. 6 mln. eurų buvo skirti 7 Estijos mokslininkų vadovaujamiems projektams, kuriuose dalyvauja ir Lietuvos mokslininkai.
 
Lietuvos mokslininkų vadovaujamiems mokslo projektams numatyta skirti 10 mln. eurų. Vieno projekto biudžetas gali siekti 1 mln. eurų. Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Romo Barono, tai reikšmingas paskatinimas mokslininkams įgyti naujos patirties vadovaujant didelės apimties tarptautiniam projektui, praplėsti bendradarbiavimą Baltijos regione ir siekti naujų mokslo rezultatų. 
Lietuvoje paskelbtame konkurse bus atrinkti mokslo projektai, susiję su bent su viena iš šių temų: technologijų ir inovacijų plėtra; kibernetinis saugumas; prevencinė ir suasmeninta medicina; kultūra, migracija ir įtrauki visuomenė; ekonominiai, socialiniai iššūkiai ir inovatyvi visuomenė.
 
Baltijos mokslinių tyrimų programa siekiama stiprinti tvarią partnerystę mokslinių tyrimų srityje, gebėjimus ir kompetencijas bei sudaryti naujas galimybes bendriems būsimiems mokslinių tyrimų projektams Europos Sąjungoje ir regione. Svarbus programos siekis – pristatyti Baltijos šalių regioninę pridėtinę vertę, stiprinti mokslininkų potencialą, gerinant tarptautinį bendradarbiavimą ir į projektus įtraukti doktorantus bei podoktorantūros stažuotojus.
 
Baltijos mokslo programos biudžetas – 22 mln. eurų. Programa yra viena iš aštuonių 2014–2021 m. EEE/NOR – Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos – finansinio mechanizmo lėšomis vykdomų programų. Šiame periode Lietuvai iš viso skiriama 117, 6 mln. eurų EEE/NOR finansinio mechanizmo lėšų.
 
Lietuvos mokslo taryba yra Seimo ir Vyriausybės patarėja mokslo ir mokslininkų rengimo politikos klausimais, atlieka ekspertines funkcijas svarstant šalies mokslo klausimus. Taryba konkursų būdu finansuoja mokslinius tyrimus, organizuoja Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei doktorantūros vertinimą.

 

Media galerijos

Bendraukime