Naujienos

Bus skelbiamas Baltijos mokslinių tyrimų programos kvietimas teikti paraiškas

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinio mechanizmo (NOR) Baltijos mokslinių tyrimų programos komitetui pritarus Lietuvos mokslo tarybos siūlymui, vasario mėn. Lietuvoje planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas.
Kvietimas skirtas teikti paraiškas vykdyti tarptautinius projektus, kurie turi būti susiję su bent viena iš nustatytų prioritetinių temų. Programos lėšomis finansuojamų bendrų mokslinių tyrimų projektų trukmė – 36 mėnesiai. Vieno mokslinių tyrimų projekto biudžetas – iki 1 mln. Eur.
Konkurse galės dalyvauti tarptautiniai konsorciumai. Jie privalo būti sudaryti iš ne mažiau kaip 4 šalių dalyvių – visų 3 Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) institucijų ir bent vienos valstybės donorės – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos institucijos. Paraišką galės teikti Lietuvos projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
Kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje.
Baltijos mokslinių tyrimų programa siekiama finansuoti bendrus trijų Baltijos šalių ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus. Iš viso numatyta surengti tris paraiškų konkursus: 2018 m. kvietimą teikti paraiškas skelbė Estija, 2020 m. konkursai vyks Latvijoje ir Lietuvoje.
Lietuvos mokslo taryba yra Baltijos mokslinių tyrimų programos, finansuojamos Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų (NOR) 2014–2021 lėšomis, įgyvendinančioji institucija.
 
 

Media galerijos

Bendraukime