Naujienos

Pasirašyta programos “Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” sutartis

2019 m. rugsėjo 27 d. Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorė ir Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos atstovas pasirašė programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ sutartį.  
Programai įgyvendinti yra skirta 14 mln. eurų iš 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.
Programą administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Programos partneriai Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Norvegijos agentūra Innovation Norway (IN).

Kam bus skiriamos investicijos:
Programa bus siekiama padidinti Lietuvos įmonių konkurencingumą ir paskatinti dvišalį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių Žalios pramonės inovacijų ir informacinių technologijų srityse (IT).
Siekiant pereiti prie darnios ekonomikos modelio, investicijos Žalios pramonės inovacijų srityje bus skiriamos projektams, kurių tikslas naujų aplinkai palankių, bio grįstų produktų/ technologijų kūrimas ir komercializavimas arba rinkoje egzistuojančių inovatyvių technologijų, skatinančių gamtos išteklių tausojimą ir mažinančias neigiamą poveikį aplinkai, diegimas.  
Lietuvos IT sektorius yra didžiausias Baltijos šalyse ir yra imliausias investicijoms. Programos įgyvendinimas bus nukreiptas į IT sektoriaus potencialo panaudojimą investuojant į inovatyvių IT sprendimų, produktų ir technologijų, pritaikomų įvairiuose pramonės sektoriuose, kūrimą. 

Veiklų rezultatas būtų matuojamas sukurtų, komercializuotų ar įdiegtų inovatyvių produktų ar technologijų skaičiumi, išaugusiomis apyvartos ir pelno apimtimis, naujai sukurtų darbo vietų skaičiumi. Žalios pramonės inovacijų srities projektai prisidės prie energijos vartojimo kiekio ir CO2 lygio sumažėjimo.

Konkursinis kvietimas Žalios pramonės inovacijų srityje planuojamas 2019 m. lapkričio mėn., IT srityje – 2020 m. kovo mėn. ir verslo įgūdžiams stiprinti – 2020 m. II pusmetį. Paraiškas pagal Programą galės teikti privačios įmonės, prioritetą teikiant labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės statusą turinčioms įmonėms.

Projektai galės būti įgyvendinami su partneriais. Partnerių galiu būti bet kuri Lietuvos ar Norvegijos įmonė: pvz., mokslo ar studijų institucija, asociacija, viešoji įstaiga ir pan. Partnerystė su Norvegijos įmonėmis bus papildomai skatinama.
Lietuvos įmonės, norinčios surasti partnerius Norvegijoje gali kreiptis dėl paramos kelionių išlaidoms kompensuoti.  

Media galerijos

Bendraukime