Naujienos

Kviečiame teikti pastabas Gairių pareiškėjams projektui

Centrinė projektų valdymo agentūra skelbia viešąją konsultaciją dėl 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atvirų kvietimų gairių pareiškėjams projektų ir kviečia suinteresuotas šalis išsakyti savo pastabas bei pasiūlymus.

 

Viešoji konsultacija vyksta iki 2019 m. rugsėjo 25 d. Savo pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti elektroniniu paštu eeagrants@cpva.lt.

 

Peržiūrėkite dokumentus:

 

Atviro kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ gairių pareiškėjams projektas.

Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairių pareiškėjams projektas.

 

Šių dokumentų pagrindu metų pabaigoje planuojama kviesti įvairias organizacijas teikti paraiškas investicijoms į aukštos kokybės kultūros produktų ir paslaugų mobilumą. Šioms veikloms įgyvendinti būsimi projektų vykdytojai turės pasitelkti partnerius iš šalių donorių. Taip pat numatyta remti bendruomenių kūrybinius bei kultūrinius projektus taikant kūrybiškos vietokūros metodą.

 

Apie Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos investicijas Lietuvoje

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Media galerijos

Bendraukime