Naujienos

Oslo inovacijų savaitės 2019 m. renginys „Įveikiant kliūtis žiedinėje ekonomikoje“

2019 m. rugsėjo 24-25 dienomis Oslo inovacijų savaitės 2019 metu organizuojamas renginys „Įveikiant kliūtis žiedinėje ekonomikoje (Breaking Barriers in Circular Economy)“.

Pagrindinis renginio tikslas – užtikrinti dvišalių partnerysčių užmezgimą siekiant įgyvendinti žaliųjų pramonės inovacijų projektus, pristatyti idėjas investuotojams ir susirasti partnerius idėjoms realizuoti. Šie projektai būtų finansuojami 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Renginyje kviečiamos dalyvauti Lietuvos įmonės, kurių vykdoma veikla yra susijusi su:

  • medžiagų ir išteklių efektyvesniu panaudojimu,
  • produktų, medžiagų ir išteklių vertės išlaikymu kaip galima ilgiau/ gaminio gyvavimo ciklo prailginimu,
  • atliekų mažinimu,
  • neatsinaujinančių energijos išteklių keitimu biomase,
  • vandenynų ir žemės apsaugojimu nuo atliekų ir šiukšlių, pagerinant esamus koncentratus arba užkertant kelią naujam užterštumui,
  • biologiškai skaidaus plastiko vystymu.

Renginio metu vyks konferencija ir kontaktų paieškos (B2B) susitikimai, renginio išvakarėse – neformalus tinklaveikos vakaras.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) planuoja atrinkti 8 įmones, kurios galės dalyvauti renginyje. Atrinktos įmonės gaus paramą kelionių išlaidoms kompensuoti. Parama bus skiriama kaip fiksuotoji suma – 779 eurai vienai įmonei.  

Atrinktos įmonės galės dalyvauti ir kituose Oslo inovacijų savaitės 2019 renginiuose.

Paraiškos yra teikiamos per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą E. mokslo vartai (kvietimas NOR-01) iki 2019 m. rugpjūčio 20 d. Įmonės, kurių paraiškas MITA įvertins teigiamai, galės sukurti profilį renginio organizatorių svetainėje ir pradėti derinti susitikimus su renginyje dalyvausiančiomis įmonėmis iš Norvegijos.

Šis renginys yra vykdomas pagal 2014-2021m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą  „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (PA01). 

Naudingos nuorodos:

Kontaktai pasiteirauti:

Ina Sinkevičiūtė, MITA Norvegijos finansinio mechanizmo grupės vadovė, tel. 8 620 67044, el. p. ina.sinkeviciute@mita.lt.
 

 

Media galerijos

Bendraukime