Naujienos

Pasirašyta Dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo sutartis

Š. m. balandžio 24 d. Nacionalinės koordinavimo institucijos ir Finansinių mechanizmų komiteto vadovai Niels Engelschiøn ir Paulius Baniūnas pasirašė 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos (toliau – NOR) finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondo sutartį (toliau – Fondo sutartis). Su Fondo sutartimi galite susipažinti čia.

Fondas skirtas šalių donorių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) bei Lietuvos suinteresuotų institucijų/ organizacijų dvišaliams tarpusavio santykiams stiprinti. Dvišalėms veikloms vykdyti skirta 2, 35 mln. Eur.

Dvišalio bendradarbiavimo veiklos gali būti vykdomos įgyvendinant programas arba per bendras ne pagal programas įgyvendinamas iniciatyvas.

Programų lygmeniu dvišaliams santykiams stiprinti konkreti Fondo finansavimo dalis numatyta Programoje:

          Programa

EEE, Eur

NOR, Eur

Iš viso

EEA ir NOR, Eur

         Kultūra

100 000 

 

100 000

          Sveikata

100 000

 

100 000

          Moksliniai tyrimai

100 000

 

100 000

          Teisingumas ir vidaus reikalai

75 000

125 000 

200 000

          Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

 

75 000

75 000

          Verslo plėtra, inovacijos ir SVĮ

 

125 000 

125 000

 Iš viso:

375 000

325 000

700 000

Fondo finansavimas gali būti naudojamas partnerių paieškai, patirties dalinimuisi ir dvišalių santykių plėtojimui paraiškų rengimo ar projektų įgyvendinimo metu. Detalesnę Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimo tvarką nustato Programos komitetas arba EEE ir NOR finansinių mechanizmų bendradarbiavimo komitetas. Daugiau informacijos apie dvišalių ryšių finansavimą galite rasti prie Jus dominančios programos.

Dėl Fondo lėšų panaudojimo ne pagal programas sprendžia EEE ir NOR finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo jungtinis komitetas (toliau – Jungtinis komitetas). Jungtinis komitetas taip pat sprendžia dėl papildomo finansavimo skyrimo Programoms iš Fondo. Detalesnė Fondo naudojimo tvarka nustatyta 2019–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimo ir administravimo taisyklėse. Jungtinio komiteto patvirtintos 2019–2021 m. iniciatyvos nurodytos 2019–2021 m. veiklos plane. Detaliau su šiuo veiklos planu galite susipažinti čia.

Media galerijos

Bendraukime