Naujienos

Po susitikimo Osle – geros naujienos Lietuvos verslui

Osle vykusiame renginyje aptartos inovatyvių projektų finansavimo galimybės, dalintasi tarptautine patirtimi nacionaliniams iššūkiams spręsti bei Europos skaitmeninimo projektų sėkmės istorijomis. Daugiausia dėmesio skirta „Norway Grants” finansuojamai programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“, kurią Lietuvoje administruoja MITA. „Žaliąsias inovacijas vystančios bei įvairiausius ekologiškus sprendimus įgyvendinančios įmonės – ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ateitis. Tokios įmonės ne tik prisideda prie tvarios aplinkos kūrimo, gamtos išsaugojimo, bet ir turi didelį konkurencinį pranašumą visoje Europoje“, – teigia Norvegijos finansinio mechanizmo programos grupės vadovė Ina Sinkevičiūtė iš MITA.

Galimybė užmegzti ryšius su Norvegijos verslininkais

Norvegija yra svarbi Lietuvos verslo partnerė. Lietuvos įmonės, kurios kuria ir įgyvendina ekologiškesnius gamybos procesus, didina efektyvumą gamyboje ir pramonėje, vysto aplinką tausojančius produktus, procesus ir sprendimus pasitelkdamos IRT, konferencijos metu turėjo galimybę sudalyvauti bene vienoje svarbiausių renginio dalių – kontaktų mugėje. Partnerių bendriems projektams įgyvendinti ieškančios įmonės tiesiogiai susitiko su panašiose sektoriuose veiklą vystančiais verslininkais iš Norvegijos. „Tokie greiti susitikimai, kai turi vos 15 – 20 minučių pokalbiui ir spėji tik apsikeisti beprotiškomis idėjomis, yra labai įdomi patirtis. Pokalbis prasideda viena tema, tuomet susidėlioji esminius „raktinius žodžius“ ir supranti, kad kartu su Norvegijos partneriu turi nuostabią, vienijančią idėją ir projektą“, – sako robotus kuriančios ir komercializuojančios įmonės „Factobotics“ vadovas Justinas Katkus.

Pagrindinis šios kontaktų mugės tikslas – ne tik apsikeisti potencialiomis verslo idėjomis, tačiau ir rasti partnerius, su kuriais vėliau būtų galima teikti paraišką „Norway Grants“ programai „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“.  „Ši konferencija, o kartu ir kontaktų mugė, yra pirmasis žingsnis Lietuvos ir Norvegijos verslų draugystės link. Džiugu, kad verslas, o ypač, smulkusis ir vidutinis, turi unikalią galimybę plėtoti žaliąsias inovacijas pasitelkiant partnerius ir jų patirtį. Kontaktų mugę rengsime ir gegužės 8 d. Vilniuje vyksiančiame „Norvegijos-Lietuvos verslo forume ir B2B renginyje“, – džiaugiasi I. Sinkevičiūtė.

Iš Lietuvos kontaktų mugėje dalyvavo šios įmonės: UAB „BTT Group“, UAB „Datava“, MB „Tvirtas baitas“, MB „Akasys“, UAB „Esperonus“, UAB „Elseta“, UAB „Infosistema“, UAB „Rekin“, UAB „Singletonas“, UAB „Acoris“, UAB „Gluk Media“ ir UAB „Nanoavionika“.

Apie programą

2018 m. balandžio 24 d. tarp Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės buvo pasirašytas Susitarimo memorandumas dėl 2021-2024 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo. Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ tikslas – prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo ir padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą.         

Programa įgyvendinama žaliosios pramonės inovacijų, bioekonomikos ir informacinių technologijų srityse, o pareiškėjais gali tapti privačios Lietuvos įmonės, iš kurių 75 % – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Įmonėms, norinčioms dalyvauti programoje, MITA šiuo metu siūlo kelionių išlaidų kompensavimą, kai kelionės susijusios su partnerių paieška, galimų dvišalių projektų pagal „Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ“ programą įgyvendinimu arba ketinimu vystyti jau esamas partnerystes. Daugiau informacijos: https://bit.ly/2Fzq3dg

Working together for green and competitive Europe  

Media galerijos

Bendraukime