Naujienos

Patvirtintas Dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo 2019–2021 m. veiklos planas

Š. m. vasario 26 d. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo jungtinis komitetas patvirtino veiklos planą. Šiame plane nurodytos 2019–2021 m. laikotarpiu iš Dvišalio bendradarbiavimo fondo finansuotinos bendradarbiavimo iniciatyvos.

Dvišalio bendradarbiavimo fondas suteikia galimybių šalių donorių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) bei Lietuvos suinteresuotoms institucijoms/ organizacijoms megzti ir stiprinti dvišalius tarpusavio santykius. Veiklos plane pritarta 9 iniciatyvoms, kurių bendra vertė – 310,36 tūkst. Eur. Dvišalis bendradarbiavimas bus vystomas kultūros, inovacijų (socialinių, verslumo, paslaugų teikimo), lygių galimybių, žmogaus teisių (vaikų, asmenų su negalia) bei įsipareigojimų darbui ir šeimai derinimo srityse.  

Detaliau su Veiklos planu galite susipažinti čia.

Media galerijos

Bendraukime