Naujienos

Sun­ku­mų pa­ti­rian­čioms be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims – šei­mų lan­ky­mo spe­cia­lis­tės pa­gal­ba

Šių metų sausį VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pradėjo įgyvendinti projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas „Saugi pradžia“, įgyvendinimas Telšių bendruomenėje“. Kovo 29-ąją surengta konferencija projektui pristatyti, problemoms, kurios bus sprendžiamos vykdant veiklas, aptarti, pasidalyti patirtimi bei paskatinti tikslines grupes įsitraukti ir naudotis sukurtu produktu.
 
Projekto vadovė prof. Aurelija Blaževičienė pasakojo, kad šeimų lankymo idėja pasaulyje nėra nauja. Modelis yra parengtas vadovaujantis JAV profesoriaus Davido Oldso sukurta „Slaugytojo ir šeimos partnerystės“ (angl. „NurseFamily Partnership“) programa. Nuo pat pradžių buvo orientuojamasi į jaunas, pirmą kartą gimdančias moteris, priklausančias socialiai jautrioms grupėms, ir jų vaikus.
„Programa siekta skatinti jautrią ir atsakingą vaikų priežiūrą, mažinant nepageidaujamų atvejų skaičių, suteikiant mokymus tėvams apie vaikų vystymąsi, tėvų ir vaikų santykius bei jų formavimą ir pateikiant tinkamas rekomendacijas“, – sakė prof. A. Blaževičienė.
Pranešėja informavo, kad maždaug prieš 50 metų JAV sukurta programa šiuo metu yra įgyvendinama daugelyje pasaulio šalių. Pastaraisiais metais prie projekto prisijungė ir Lietuva. Trylikoje Lietuvos savivaldybių lankyti šeimas paruošta 14 šeimų lankymo specialisčių.
 
Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC), įgyvendindamas projektą, prisidės prie pirmosios Lietuvoje iniciatyvos, skirtos padėti šeimoms, ypač iš pažeidžiamų grupių, ugdyti tėvystės įgūdžius, padės kurti saugią aplinką vaikams, keisti „kultūrinį – istorinį“ sąmoningumą apie vaikų priežiūrą ir auklėjimą.
„Diegiant šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelį itin didelę reikšmę turi šeimų lankymo specialistas, kuris teiks paslaugas besilaukiančioms moterims. Tikimasi, jog šeimų lankymo ankstyvosios intervencijos paslaugos ilgainiui taps neatsiejama asmens sveikatos priežiūros paslaugų dalimi“, – pristatydama šeimų lankymo modelio viziją, tikslus bei patirtį, pabrėžė Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos administratorė Inga Akstinaitė.
 
Lanko 25 šeimas
 
 
Telšių rajono PSPC šeimų lankymo specialiste dirba bendrosios praktikos slaugytoja Simona Balskuvienė. Ji Lietuvos sveikatos mokslų universitete apmokyta pagal specialiai metodui įgyvendinti sukurtą mokymų programą ir jau lanko Telšių rajono šeimas.
Specialistė vienu metu lankys 25 šeimas. Dabar mūsų rajone programoje dalyvauja maksimalus šeimų skaičius. Iš jų dvi jau susilaukusios atžalų. Per dieną aplankomos 2–3 šeimos. Kovo 29-osios duomenimis, į klientų namus jau padaryti 62 vizitai.
 
S. Balskuvienė teigė vizitų metu daugiausiai dėmesio skirianti motinos fizinei ir psichinei sveikatai, vaiko sveikatai ir psichofiziologiniam vystymuisi, sveikos ir saugios aplinkos kūrimui, gyvenimo būdo tobulinimui, šeimos planavimui.
Per vizitus su šeimomis aptariamos dažniausios žindymo problemos ir jų sprendimo būdai, moterų mitybos ir sveikos gyvensenos ypatumai nėštumo metu, žalingų įpročių poveikis nėštumui, motinų psichologinė savijauta po gimdymo, kaip atpažinti pogimdyminę depresiją. Taip pat specialistė vertina smurto rizikas nėštumo metu ir pogimdyminiu laikotarpiu, ar vaikui sudaroma saugi aplinka, bei aptaria daugybę kitų tik konkrečiai šeimai iškylančių klausimų.
„Kai keičiasi porų statusas, jie tampa šeima, į pasaulį beldžiasi nauja gyvybė su savo poreikiais, normalu, kad tokiai šeimai kyla daug klausimų. Dažnai matome besilaukiančias ir susilaukusias vaikelių mamas, kurioms trūksta informacijos. Kartais mamos tiesiog abejoja savo įgūdžiais, joms trūksta pasitikėjimo savimi, todėl stengsiuosi padėti, suteikti jau turimas ir įgytas žinias mokymų metu apie sėkmingą motinystę, kūdikio bei vaiko gerovę“, – apie darbo praktiką kalbėjo S. Balskuvienė.
 
Bendradarbiauja su institucijomis
 
 
Telšių rajono PSPC direktorė Laima Jurytė-Zakarauskienė įsitikinusi, kad, siekiant šeimoms laiku suteikti reikiamą pagalbą, itin svarbus yra tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Todėl vykdant projektą bendradarbiaujama su slaugytojais, gydytojais, socialiniais darbuotojais, psichologais, vaiko teisių apsaugos specialistais, policijos pareigūnais ir kitų sričių atstovais, kurie rūpinasi žmonių gerove.
 
Konferencijoje Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė apžvelgė socialinių paslaugų teikimo besilaukiančioms moterims ir pagimdžius sunkumus ir privalumus bendraujant su medikais, o gydytojas akušeris-ginekologas Antanas Gudauskas akcentavo pagalbos poreikio besilaukiančioms ir pagimdžiusioms moterims svarbą.
Pranešama, kad šeimų lankymo specialisto paslaugos teikiamos nemokamai, o jomis gali pasinaudoti būsimos mamos, kurių amžius iki 21 metų arba per 40 metų. Taip pat mamos, gyvenančios socialinės rizikos aplinko¬je, bei visos kitos moterys, norinčios įgyti žinių, gauti patarimų ir turėti kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialisto pagalbą nėštumo metu ir po gimdymo. Projektu susidomėjusios būsimos mamos su šeimų lankymo specialiste Simona Balskuviene gali susisiekti telefonu +370 659 04271.
 
 

Media galerijos

Bendraukime